Beskriv vad du behöver ha hjälp med så återkommer vi senast nästa arbetsdag.

Vid akuta behov, ring  0766-23 69 66. (Vi debiterar 1 500kr/h inkl moms för akuta utryckningar.)

Av-/ombokningar skall ske senast 24 tim innan utsatt tid. I annat fall kan du komma att debiteras enligt vår minimidebitering (rot gäller inte avbokningsavgift). Detta gäller även vid sjukdom. Vi utför inga installationer om du eller någon i ditt hushåll är sjuka. Detta för att minsta smittspridning. Av hänsyn till våra kunder och elektriker uppmanar vi er att avboka vid symtom/sjukdom.